Copywriter
Promocja w Internecie
Szkolenie SEO

Darmowe szkolenia dla bezrobotnychBezpłatne szkolenia dla bezrobotnych

Interesuje Cię bezpłatny kurs z pozycjonowania stron w Gooogle?

Zgodnie z polskim prawem udział w bezpłatnym szkoleniu (finansowanym przez starostwo powiatowe z Funduszu Pracy) przysługuje bezrobotnemu (lub osobie poszukującej pracy, pobierającej rentę szkoleniową bądź żołnierzowi rezerwy), jeśli wykaże, że szkolenie to zapewni mu pracę.
Pozycjonowanie - Bezpłatne kursy dla bezrobotnych

Dodatkowym atutem będzie przedstawienie w powiatowym urzędzie pracy jednego z poniższych dokumentów:
a) oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia,
b) oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej,
c) inny, ustalony przez powiatowy urząd pracy.

Skierowanie na bezpłatne szkolenie w drugim przypadku może wymagać rozmowy z doradcę zawodowym PUP.

 

Zobacz, jak wiele ofert pracy czeka na pozycjonerów.

 

Osoba zainteresowana bezpłatnym szkoleniem wskazuje instytucję szkoleniową, w której chce odbyć szkolenie, spełniającą odpowiednie kryteria (zarejestrowana działalność szkoleniowa, wpis w rejestrze firm szkoleniowych oraz wymagania poszczególnych PUP).

Zainteresowani darmowymi szkoleniami powinni zapytać we właściwym PUP o szczegółową procedurę skierowania na szkolenie indywidualne. Po złożeniu wymaganych dokumentów wniosek zainteresowanego zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni.

Agencja Eurobrand spełnia wymagania ustawowe dotyczące organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i prowadzi kursy i szkolenia z pozycjonowania na wniosek urzędów pracy z całej Polski.

 

Zapytaj nas o wolne terminy szkoleń.