Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych - darmowy kurs pozycjonowania stron w Google - z Urzędu Pracy - kursy komputerowe dla bezrobotnych

Darmowe szkolenia dla bezrobotnychBezpłatne szkolenia dla bezrobotnych


Interesują Cię bezpłatne kursy z Urzędu Pracy - darmowe szkolenia dla bezrobotnych?

Organizujemy w całej Polsce kursy finansowane przez urzędy pracy lub agencje rozwoju przedsiębiorczości:

Zgodnie z polskim prawem udział w bezpłatnym szkoleniu (finansowanym ze środków publicznych) przysługuje bezrobotnemu (lub osobie poszukującej pracy, pobierającej rentę szkoleniową bądź żołnierzowi rezerwy), jeśli wykaże, że szkolenie to zapewni mu pracę.
Pozycjonowanie - Bezpłatne kursy dla bezrobotnych

Dodatkowym atutem będzie przedstawienie w powiatowym urzędzie pracy jednego z poniższych dokumentów:
a) oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia,
b) oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej,
c) inny, ustalony przez Urząd Pracy.

Skierowanie na bezpłatne szkolenie w drugim przypadku może wymagać rozmowy z doradcę zawodowym UP.

 

Dofinansowanie może dotyczyć również całego pakietu szkoleniowego umożliwiającego podjęcie z nami współpracy. Uwaga! Skorzystaj ze zniżki 1000 zł na franczyzę podając hasło "Kalendarz Przygód"! Ważne do 31.10.2017 r.

 

Osoba zainteresowana bezpłatnym szkoleniem wskazuje instytucję szkoleniową, w której chce odbyć szkolenie, spełniającą odpowiednie kryteria (zarejestrowana działalność szkoleniowa, wpis w rejestrze firm szkoleniowych oraz wymagania poszczególnych UP).

Zainteresowani darmowymi szkoleniami powinni zapytać we właściwym UP o szczegółową procedurę skierowania na kurs indywidualny. Po złożeniu wymaganych dokumentów wniosek zainteresowanego zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni.

Agencja Eurobrand spełnia wymagania ustawowe dotyczące organizacji darmowych kursów dla bezrobotnych. Nasz wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych to 2.12/00190/2014.

Zdarza się, że urząd proponuje bezrobotnemu odbycie innego, tańszego szkolenia, dlatego w przypadku chęci kształcenia się u nas warto wskazać na autorski program naszego szkolenia, doświadczenie (od 2004 r.) oraz referencje (również z urzędów pracy).

Zapytaj nas o wolne terminy szkoleń z Urzędu Pracy.